Tuesday, 10 August 2010

లింగ రాజు బెంగ పడితే..."కందువగు హీనాధికములిందు లేవు,
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ..
ఇందులో జంతు కులమంతానొకటే
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ.."

దూరంగా అన్నమాచార్య కీర్తన వినిపిస్తూంటే , మన సింగ రాజు సైకిల్ మీద ఈలేసుకుంటూ గోదారి గట్టున ఉన్న చింతచెట్టు దగ్గరకి వెళ్తున్నాడు .


అప్పటికే మన లింగ రాజు అక్కడకొచ్చేసి ఎప్పటిలానే ఏదో ఆలోచించటం మొదలు పెట్టేసాడు ..సింగ :- ఎమ్రో ! అప్పుడే ఏదో ఆలోచించేస్తున్నావ్ ! మన శెట్టి గారి అప్పు ఎలా ఎగ్గొట్టాలనా?లింగ :- ఏడిసావు లే గాని , నా మనసేమి బాగోలేదు ఈ రోజు నన్నేమి మాట్లాడించకు ..


సింగ :- ఎమైందిరా , ఎవరేమన్నారు?


లింగ :- ఎవరో ఎదో అన్నారని కాదు , ఎం , నాకు మనుసుండదా , నాకు బాధ రాకూడదా ?సింగ :- ఒరే ఒరే ! ఆగు , ఇంత బాధ పడుతున్నావంటే ఎదో జరిగింది .. ఎమైంది..లింగ :- ఛీ , ప్రశాంతంగా బాధ కూడ పడనివ్వరు కదా .. సరే విను ... ఈ రోజు నా మావయ్య కొడుకు పట్నం నుంది వచ్చాడు , ఎంత డాబు , ఎంత దర్పం అనుకున్నావ్ .. వాడి ముందు నా వాలకం చూసి అందరూ నవ్వారు తెలుసా , మనం కూడా పట్నం లొ చదివి ఉంటే ఇంకా గొప్ప గా ఉండే వాళ్ళం ఎమో .. చాలా చిన్నతనం అనిపించింది , అందుకే ఇక్కడకి ఇంత త్వరగా వచ్చేశాను ...
 
సింగ :- ఓరినీ ... ఇదా సంగతి ..


లింగ :- నీకు చెప్పుకున్నానని అలుసైపొయానా? , ఇది నీ దాకా వస్తే తెలుస్తుంది , ఎంత పెద్ద సంగతో...

సింగ :- అలా అని కాదురా లింగం , సరే , కొన్నేళ్ళ క్రితం మన ఊరొచ్చిన ఓ స్వాములోరు చెప్పిన కధ చెప్తాను విను

లింగ :- ఎవరూ ఆ పెద్ద స్వాములోరా?సింగ :- ముందు కధ వినెహై ... పూర్వం సృష్టి చేస్తున్న చతుర్ముఖుడి దగ్గరకి..

లింగ :- తెలుగు లో చెప్పెహై ..


సింగ :- ఖర్మ ! బ్రహ్మ దేవుడి దగ్గరకి రెండు ఇసుక రేణువులొచ్చి .. "అయ్యా , మాకు కూడా ప్రపంచం లో పెద్ద స్థానం ఇవ్వండి ప్రభూ " అని కోరుకున్నాయి ..

లింగ :- ఇసుక రేనువులు , పెద్ద స్థానమా? కామెడీ !!

సింగ :- లింగం .. కధ విను ..


లింగ :- చెప్పు చెప్పు
సింగ :- ఆ పెద్దాయన అప్పుడు , " సరే" అని , రెండిటిని మన భూమ్మీద పడేసి , సరిపడంత నీరు , మట్టి , గాలి ఇచ్చి , "మీ ఇష్టం వచినట్టు ఎదగండి " అనేసి వెళ్ళి పొయాడు .. అలా కొన్ని వందల ఏళ్ళు ఐపొయాయి..


వాటిలో ఒక ఇసుక కణం , ఎన్ని కష్టాలొచ్చీనా తట్టుకుని , తనకిచ్చిన గాలి తో ఇంకొన్ని ఇసుక కణాలు పొగేసుకుని , ఆ మట్టి , నీరు అన్నిటి తో కలుపుకుంటూ , నెమ్మదిగా , పెద్దగా , ఎదిగి ఒక పర్వతమైపొయింది ...

లింగ :- నీరు ,మట్టి కలపడం ఏంటి , పర్వతమవ్వడమేంటి ... నాకర్ధం కాలేదు , ఎదొ లాజిక్ లేనట్టుందే..
సింగ :- అంత లాజిక్ తో చెప్పడానికి , నెనేమన్నా సైన్సు పాఠం చెబుతున్నానా ? యక్ష ప్రశ్నలాపి కధ విను ..

లింగ :- ఎం ప్రశ్నలు ?

సింగ :- కధ విను బే !
లింగ :- ఓ.కె


సింగ :- ఎక్కడున్నాం ? ఆ , అది అలా పర్వతమవ్వగా , రెండో ఇసుక రేణువు , ఆ పెద్దాయన ఇలా వెళ్ళగానే మహా హుషారుగా , పని మొదలు పెట్టింది ... కొన్నాళ్ళు బానే నడిచింది .. ఈ లోగా  చిన్న తుఫాను రావటం  అప్పటిదాకా పేర్చుకున్న కుప్ప కాస్తా ఎగిరిపోవటం , మళ్ళ్ళీ మొదలు పెట్టడం , ఇలా కొన్ని సార్లు జరిగేసరికి , నీరసించిపొయి , ఇంక మనవల్లేం అవుతుంది లే , అని పక్కనే పర్వతంగా ఎదుగుతున్న ఇసుక రేణువుని చూస్తూ , తన అదృష్టాన్ని తిట్టుకుంటూ .. ఇసుక రేణువు గానే మిగిలిపోయింది ..


లింగ :- అంటే , నెను ఆ రెండో ఇసుక రేణువునంటావ్ ?

సింగ :- నువ్వే కాదు రా , మనం మన స్వశక్తిని నమ్మనంత కాలం అందరం ఆ రెండో ఇసుక రేనువు లాంటి వాళ్ళమే


లింగ :- బాగుంది రా , సమయానికి నా శక్తి గురించి గుర్తు చేసి , నన్ను డిప్రెస్ అవ్వకుండ కాపాడావు.. ఇంత మంచి కధ ని ఆ పెద్దస్వాములోరే చెప్పారా? అప్పుడెం మాట్లాడినట్టు గుర్తులేదే ..

సింగ :- లేదు


లింగ :- మరెవరు చెప్పర్రా?

సింగ :- మనమే !!!

లింగ :- వార్నీ....

3 comments: